ร้าน Sahachai office (ร้านสหชัยออฟฟิศ) เป็นร้านขายเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานที่ขายมานานกว่า 50 ปี ร้านของเราเน้นสินค้าในกลุ่มของนักเรียน, นักศึกษา,สำนักงาน และ พนักงานออฟฟิศ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ,อุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน , อุปกรณ์งานประดิษฐ์ต่างๆ มีสินค้ามากกว่า 3,000 กว่ารายการ นอกจากนี้เรายังใส่ใจในเรื่องของราคาและคุณภาพของสินค้าให้กับกับลูกค้า