เครื่องเย็บกระดาษใหญ่ #1142 ยี่ห้อ SDI (1 เครื่อง)

1,890.00 ฿