กระดาษโปสเตอร์บาง สี 2 หน้า ขนาด 48 x 68 ซม. (1 แผ่น)

5.00 ฿